VTPROJEKT

 

VTPROJEKT

Ing. Petr Říman
Kvítková 664
Zlín, 760 01
Tel.: +420 602 951 747
Tel.: +420 604 435 824
GPS: 49°13'38"N, 17°40'42"E
E-mail: info@vtprojekt.cz

Vodovody

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

 • prováděcí projekt pro realizaci stavby
 • dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • dokumentace skutečného provedení pro doklad o právním stavu stavby

Uvedené stupně obsahují textovou a výkresovou část včetně odbytového nebo nabídkového rozpočtu. Při zpracování jsou mimo právní normy respektovány také současné technické standardy, ekonomické i realizační požadavky, hygienické a sociologické aspekty související s realizovanou stavbou.

 • Vodovodní přípojky - napojení objektu na venkovní inženýrské sítě.
 • Prodloužení vodovodního řadu.
 • Přeložky domovních i veřejných sítí.
 • Dimenzování potrubních rozvodů a jejich hydraulické posouzení.
 • Návrhy a hydraulické posouzení požárních rozvodů.
 • Rozvody vnitřních instalací.
 • Návrhy nových a rekonstrukce stávajících rozvodů vody.
 • Domácí vodárny a automatické čerpací stanice.
 • Příprava teplé užitkové vody (TUV), návrh ohřívače a cirkulačního čerpadla.
 • Předávací stanice pro centrální ohřev teplé vody.
 • Návrh čerpadla do vrtaných nebo kopaných studní pro pitnou a užitkovou vodu.
 • Čerpací stanice  pro zásobování vodou nebo zvyšování tlaku. 
 • Čerpání dešťových vod z akumulačních nádrží a sběrných jímek. 

Partnerské stránky: Oprava a servis počítačů a notebooků | www.dajzr.cz | www.orientalnitance.com | www.chlazeni-klimatizace.eu